RESULTATS VALIDACIÓ PLA D'ACCIÓ LOCAL PER A LA SOSTENIBILITAT DEL VENDRELL

Ja podeu consultar els resultats de l'últim taller de participació. En aquest, es varen presentar les accions proposades als tallers sectorials que van tenir lloc del 9 al 13 de novembre. Aquestes accions es varen votar en funció del grau de prioritat. Clicant el següent link us podreu descarregar els resultats.

Pla d'acció local per a la sostenibilitat del Vendrell

Si teniu algun dubte no oblideu que sempre ens podeu trucar al tel. 977166 413 o bé enviar un correu electrònic a agenda21@elvendrell.net

SESSIÓ PLENÀRIA

Els resultats dels tallers de participació sectorials es presentaran i validaran a la sessió plenària:
Dia: dijous 3 de desembre de 2009
Hora: 19,30 h
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament del Vendrell

DOCUMENT DE DIAGNOSI

Al següent link us podreu descarregar la Diagnosi estratègica del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
DIAGNOSI ESTRATÈGICA

CONSULTA ELS DOCUMENTS DEL TALLER DE PARTICIPACIO

Ja podeu consultar els documents que es van presentar als tallers sectorials de participació.
Recordeu que podeu fer-nos arribar les vostres aportacions a l'ajuntament o bé enviar-ho per correu electrònic a: agenda21@elvendrell.net . Teniu temps fins l' 1 de desembre!
Per qualsevol dubte podeu trucar al 977166413.

UNA MOBILITAT MÉS SOSTENIBLE I SEGURA
Document de diagnosi
Document de validació de la diagnosi
Document de proposta d'accions

L'ENTORN NATURAL
Document de diagnosi
Document de validació de la diagnosi
Document de proposta d'accions

VECTORS DE SOSTENIBILITAT: RESIDUS, AIGUA I ENERGIA
Document de diagnosi
Document de validació de la diagnosi
Document de proposta d'accions

TERRITORI I INFRAESTRUCTURES
Document de diagnosi
Document de validació de la diagnosi
Document de proposta d'accions

ECONOMIA, SOCIETAT I VALORS CULTURALS
Document de diagnosi
Document de validació de la diagnosi
Document de proposta d'accions

Més informació - Quins temes es tractaran a cada taller?

Una mobilitat més segura i sostenible
Presentació de la diagnosi del Pla de Mobilitat Urbana del Vendrell. En aquest taller sectorial decidirem quines accions permetran millorar la mobilitat a partir del transport públic, l’ordenació de l’aparcament, la xarxa de carrils bici i les zones per als vianants de l’espai urbà.

L'entorn natural
En quin estat es troben els grans espais naturals del municipi, les zones verdes i les platges? En aquest taller sectorial debatrem sobre situació actual dels espais naturals i identificarem les accions prioritàries que cal dur a terme per tal de millorar-ne la seva qualitat.

Vectors de sostenibilitat: residus, aigua i energia
La sostenibilitat està estretament lligada en el consum de recursos i la generació de residus. En aquest taller debatrem sobre aquests aspectes, i definirem les accions que permetin una millora en la gestió dels residus, l'ús eficient de l'aigua i el consum racional de l'energia.

Territori i infraestructures
El planejament vigent i els projectes de grans infraestructures responen a les necessitats actuals del municipi? En aquest taller sectorial definirem quines accions cal dur a terme per millorar globalment el nostre territori.

Economia, societat i valors culturals
Com podem diversificar l’economia local per tendir cap a la sostenibilitat? Quin paper hi juga la societat civil en aquesta aventura? Quins valors culturals s’han de fomentar? En aquest taller debatrem com aquests aspectes interactuen per avançar cap a la sostenibilitat, i decidirem les accions a desenvolupar.