DOCUMENT DE DIAGNOSI

Al següent link us podreu descarregar la Diagnosi estratègica del Pla d'Acció Local per a la Sostenibilitat
DIAGNOSI ESTRATÈGICA